• poznań zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

Produkty

Wachlarz energooszczędnych produktów Powermaster

Optymalizatory napięcia

W całej Wielkiej Brytanii, napięcie dostarczane do wielu pomieszczeń i urządzeń elektrycznych jest znacznie wyższe niż jest to wymagane. Optymalizacja energii od źródła prądu elektrycznego może umożliwić zmniejszenie zużycia energii bez uszczerbku dla wydajności tych urządzeń. Więcej…

VSD i AHU Regulacja prędkości silników pomp i wentylatorów

Silniki wentylatorów powietrza, pomp tłoczących wodę często działają pełną mocą, nawet gdy zapotrzebowanie na moc jest niskie. Systemy Powermaster VSD i Powermaster AHU zapewniają działanie silników wyłącznie przy odpowiedniej prędkości – 10% redukcja szybkości pracy silnika może zaowocować 25% redukcją zużycia energii elektrycznej.Więcej…

IWEMS

Inteligentna technologia IWEMS pozwala monitorować wentylacyjne i wodne systemy, dzięki czemu realny czas zmiany prędkości silnika pozwala zwiększyć efektywność energetyczną. Więcej…

Odzysk ciepła

Optymalizacja przepływu powietrza w Twoim budynku, zapobiega gromadzeniu się kondensatu, i pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania poprzez przekazanie nadwyżki ciepła do chłodniejszych obszarów. Więcej…

Kredyty Carbon Trust są przewidziane na energooszczędne inicjatywy o jakich mowa powyżej. Powermaster może pomóc rozwiązać problem kosztów instalacji za pośrednictwem naszego systemu FundEnergy.