• poznań zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

IWEMS

Monitorowanie pracy w czasie rzeczywistym dzięki inteligentnej technologii

IWEMS (Integrated Water and Energy Management System) jest zintegrowanym rozwiązaniem monitoringu, kontroli powietrza, wody i systemów zarządzania energią w ośrodkach sportu i rekreacji. Ponieważ IWEMS może dostosować prędkość pracy silnika w czasie rzeczywistym, w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Silniki central wentylacyjnych oraz pomp wodnych automatycznie dostosowują się do panujących warunków. IWEMS daje znaczne oszczędności energii elektrycznej, przy jednoczesnej dbałości o zaprogramowane parametry.

Panel kontrolny systemu IWEMS

IWEMS możne być instalowany na  już istniejących systemach regulacji prędkości silników elektrycznych VSD i AHU. IWEMS opiera się o przemienniki częstotliwości renomowanych producentów, dając bez problemowe użytkowanie systemów oraz duże oszczędności energii elektrycznej.

Silniki basenowych pomp wody: System monitoruje w czasie rzeczywistym jakość wody – zadane parametry (chlor, pH, mętność, temperatura), dostosowuje pracę silników elektrycznych do wszelkich zmian. Kiedy jakość wody jest odpowiednia może zmniejszyć prędkość silników. Silniki zwalniają, gdy jakość wody przewyższy wartość progową.

Dzięki kontroli chemicznej możliwej jest uzyskanie doskonałej jakości wody. Automatyczny system alarmowy przywraca pompy do pełnej prędkości, w przypadku gdy parametry chemiczne wody wychodzą poza zadaną normę. Wszystkie dane dotyczące jakością wody i zużycia energii są rejestrowane i możliwe do odtworzenia w internetowej aplikacji, która umożliwia przegląd i interpretację przez ekspertów oraz inżynierów basenowych. Po za ekstremalnymi sytuacjami system daje kolosalne oszczędności energii elektrycznej.

 

Wentylacja: Również centrale klimatyzacyjne mogą być zaopatrzone w system IWEMS, monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich istotnych aspektów jakości powietrza prowadzi do dużych oszczędności energii elektrycznej przy jednoczesnej dbałości o jakość powietrza, tzn. odpowiedniej wilgotności, temperatury.Automatyczny system zmniejszenia prędkości wentylatora, natomiast gdy wartość progowa jest zachwiana natychmiast reaguje przyspieszając silniki wentylatorów w centralach klimatyzacyjnych.

 

Log równowagi chemicznej wody basenowej w skali czasowej

IWEMS – Nasza wizja automatyki dla przemysłu rekreacyjno-sportowego

Naszą wizją jest prawidłowo zintegrować sterowanie prędkością pomp tłoczących wodę basenową z jednoczesnym monitorowaniem i zarządzaniem jakością wody, w celu zmaksymalizowania możliwości oszczędności energii w dowolnej porze dnia, zgodnie z zachowaniem wysokiej jakości wody.

Wizja obejmuje szereg elementów:

 1. Monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich istotnych aspektów jakości wody (chlor, pH, mętność).
 2. Zmniejszenie prędkości pomp obiegowych, gdy jakość wody przekracza wartość progową – zadany parametr jakości wody.
 3. Połączenie systemu dozowania chemii i kontroli prędkości obrotowej pomp w celu zapewnienia spójnej kontroli chemicznej wody basenowej przy różnych prędkościach pracy pomp.
 4. Zautomatyzowany system alarmowy, który przywraca pracę pomp do pełnej prędkości, w przypadku gdy parametry wody wychodzą poza normalny zakres działania niezależnie od przyczyny. Natychmiastowe zwiększenie cyrkulacji, daje jak najszybsze przefiltrowanie wody oraz doprowadzenie równowagi chemicznej wody basenowej z powrotem do żądanego poziomu.
 5. Telemetria wszystkich istotnych parametrów gospodarki wodnej i gospodarki energetycznej umieszczona w aplikacji internetowej, która umożliwia:
  • Stały monitoring parametrów jakości wody oraz parametrów energetycznych przez ekspertów,
  • Dostęp online poprzez konto indywidualne dla każdego klienta do aktualnej sytuacji instalacji
  • Zoptymalizowanie parametrów działania instalacji obiegowej na pływalni,
  • Dokładność w raportowaniu stanu systemu i oszczędności energii
  • System alarmowy wykrywania usterek i naprawy (przez telefon i internet)
  • System wysyłający wiadomości SMS na pięć wybranych numerów alarmowych w sytuacjach ekstremalnych, obiegowej na pływalni.
 6. System ten może być instalowany przy każdej istniejącej instalacji i napędów regulujących prędkość wraz z odpowiednim system dozowania, małym kosztem, ale wykazujący znaczne oszczędności.
 7. System może również uruchamiać systemy UV, gdy nie są potrzebne wydłużając żywotność lamp.

Pierwszy system monitoring IWEMS Powermaster został zastosowany z ogromnym sukcesem w basenie the Commonwealth w Edynburgu. Każdy klient ma stworzone konto i dostęp online do sytuacji na pływalni jak również dostęp do historii monitorowanych parametrów na pływalni.

 

Jeśli jesteś zainteresowany dużymi oszczędnościami w Twojej firmie, przy zastosowaniu IWEMS prosimy o kontakt.