• poznań zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

VSD i AHU Regulacja prędkości pomp i wentylatorów

Ograniczenie zużycia energii przez silniki pomp tłoczących wodę basenową i silniki wentylatorów w systemach wentylacji.

Największą bezpośrednią oszczędność energii w ośrodkach sportu i rekreacji można znaleźć w silnikach napędzających pompy i wentylatory. Urządzenia te pracują zazwyczaj przy maksymalnej prędkości przez 24 h dziennie, 7 dni w tygodniu, niezależnie od zapotrzebowania.

Instalując systemy regulacji prędkości Powermaster VSDPowermaster AHU, mamy możliwość dokładnej regulacji i kontroli prędkości tylko takiej, która jest wymagana. Może to zaowocować znacznymi oszczędnościami:

Silniki basenowych pomp wody : Obieg wody za pomocą pomp tłoczących jest kluczem do bezpiecznego i skutecznego zarządzania wodą w basenie. Systemy regulacji prędkości VSD pozwalają dostosować moc pompy w zależności od zapotrzebowania basenu na daną chwilę, co prowadzi do znacznie bardziej efektywnego wykorzystania energii elektrycznej, nie ma zbędnych nadwyżek energii elektrycznej, co za tym idzie rachunki za zużycie prądu są mniejsze.

Silniki wentylacji : Centrale klimatyzacyjne zapewniają bogate źródło ciepła i świeżego powietrza w budynku. Systemy regulacji prędkości AHU pozwalają na dynamiczne sterownie prędkością silnika. Dzięki czemu silnik urządzenia działa tylko z obciążeniem wymaganym do wyprodukowania żądanej ilości świeżego i czystego powietrza, odpowiedniego przewietrzania budynku.

Oszczędność kosztów

Tym co sprawia, że technologia Powermaster jest tak atrakcyjna, są ilości energii, które można zaoszczędzić dzięki niewielkiej korekcie prędkości obrotowej silnika elektrycznego. Z praw fizyki wynika, że zmniejszenie prędkości o 10% może zmniejszyć zużycie energii o 25%, natomiast o 20% mniejsza prędkość silnika może doprowadzić do 50% redukcji kosztów energii. Regulacja prędkości silnika odbywa się dzięki regulacji częstotliwości pracy silnika.

Zestawienie energooszczędności w skali roku

Zatem przyjąć można że dzięki systemom VSD i AHU oszczędności wynoszą 30%, co daje okres zwrotu inwestycji w czasie krótszym niż dwa lata.

Poniżej widać zmniejszenie zapotrzebowania całej instalacji na energię elektryczną, co za tym idzie zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji.

 

Pomiar porównawczy we Wrocławiu:

 

W październiku 2011 roku na jednym z wrocławskich pływalni wykonano porównawczy pomiar zużycia energii elektrycznej przy zastosowaniu systemu VSD. Pomiar był wykonany w ciągu dwóch tygodni. Pierwszy tydzień silnik pracował przy maksymalnej prędkości tzn. przy 50 Hz. Dzięki zastosowaniu jednego z systemów Powermaster RDM rejestrowano na bieżąco pracę silnika. Po tygodniu „normalnej” pracy pompy obiegowej mocy 7,5 kW odnotowano zużycie 873 kWh energii elektrycznej.

Następnie wprowadzono ustawienia systemu Powermaster VSD. Również przez tydzień rejestrowano pracę pompy obiegowej. Zarejestrowano zużycie na poziomie 437 kWh. Przy programowaniu systemu VSD w trakcie 3 dnia pracy drugi silnik całego obiegu uległ uszkodzeniu, więc silnik z zainstalowanym systemem VSD tłoczył całą wodę basenową, bez żadnych ubytków w chemii basenowej.

Prezentacja

Poniższy film przedstawia działanie przemienników częstotliwości o które opierają się systemy VSD i AHU

Opinie klientów

„Powermaster zainstalowało napędy o zmiennej prędkości w silnikach pomp tłoczących oraz w silnikach wentylatorów wentylacyjnych w naszym krytym basenie w Scarborough, w rezultacie czego byliśmy świadkami znacznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.”
Allan Simmonds, Scarborough Borough Council

„Powermaster zainstalowało napędy o zmiennej prędkości (VSD) w pompach cyrkulacyjnych w naszych dwóch ośrodkach rekreacyjnych. W czasie normalnych godzin pracy silników pomp, prędkość została zmniejszona o 10%, a nawet i więcej w godzinach nocnych. Instalacja ta zaowocowała natychmiastowo zmniejszeniem zużycia energii dla naszych dwóch ośrodkach bez obniżenia jakości wody. Oszacowaliśmy, że oszczędności osiągnięte poprzez zastosowanie napędów o zmiennej prędkości tylko w jednym z tych ośrodków dadzą okres zwrotu równy 1.16 roku.”
Stuart Morrow, Stockton-On-Tees Borough Council

Dowiedz się więcej czytając dział Projekty lub prosimy o bezpośredni kontakt z nami, jeśli chciałbyś, omówić możliwości użycia napędów regulacji prędkości VSD i AHU w Twojej firmie.