• poznań zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

Optymalizatory napięcia

Zmniejszenie zużycia energii bez wpływu na wydajność

PowerSava

W całej Wielkiej Brytanii napięcie dostarczane do wielu pomieszczeń i urządzeń elektrycznych jest znacznie wyższe niż jest to wymagane. Przychodzące napięcie zazwyczaj wynosi około 240V gdzie optymalny poziom używany przez większości urządzeń wynosi około 220V.

Powermaster są zaprojektowane tak by optymalizować aktualne przychodzące napięcie prądu elektrycznego, aby umożliwić zredukować zużycie energii bez uszczerbku na wydajności urządzeń elektrycznych.

PowerSava jest obecnie chyba jedynym prawdziwym dostępnym na rynku optymalizatorem napięcia.

Zdecydowana większość naszych konkurentów stosuje technologię transformatorów z odczepami, które są w użyci od wielu lat.

Ten przestarzały system umożliwia jedynie obniżenie napięcia do wcześniej ustalonego poziomu. PowerSava bardzo różni się tym, że oprogramowanie zostało zaprojektowane tak by móc zareagować i regulować napięcie do poziomu stabilnego i spójnego.

PowerSava jest w stanie regulować przychodzące napięcie, które jest nad oraz pod wymaganym poziomem wyjściowym – wiele transformatorów reguluje jedynie zbyt wysokie napięcie i tym samym nie zapewnia stabilnego napięcia dla tych użytkowników, którzy wymagają użycia mniejszego.

Co więcej, PowerSava może zawierać korektor współczynnika mocy i filtry harmonicznych.

Korzyści:

1) Zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla nawet do 17%, w zależności od doprowadzonego napięcia i stanu urządzeń.

2) Polepszenie współczynnika mocy i redukcji zakłóceń harmonicznych.

3) Wydłużenie żywotności urządzeń elektrycznych i zmniejszenie kosztów napraw.

4) Chroni urządzenia elektryczne przed skokami napięcia.

5) 10 lat gwarancji, oraz żywotność urządzenia 25 – 40 lat.

Tak więc, w istocie mówimy o nowej technologii, która pozwala korzystać ze stałego i stabilnego napięcia, niezależnie czy jest zbyt duże lub zbyt małe.

PowerSava jest dostępny jako bezstykowy regulator napięcia od 10kVA do 600kVA i electro-serwo regulator napięcia 60kVA do 3000kVA.

Realne oszczędności energetyczne różnią się w zależności od urządzenia, ale generalnie wahają się od 8 – 16%, bez wpływu na wydajność urządzenia.

onadto, nasze optymalizatory napięcia wykazały, że służą z korzyścią dla urządzeń, prowadząc do redukcji kosztów utrzymania.

Prosimy o kontakt, jeśli chciałbyś, omówić możliwości optymalizatora napięcia w Twojej firmie.